مطالب مرتبط با اخبار نمونه سوالات
PNUEB

قرارگیری مجموعه دیگرازسوالات دوم 95-94درسایت

1395/7/13
3997
0

مجموعه ای شامل از حدود 1400 نمونه سوال ترم دوم 95-94 که اکثرا به همراه پاسخنامه هستند برروی سایت قرار گرفت.

PNUEB

اضافه شدن نمونه سوالات ارشد

1395/5/28
1292
3

بیش از 150 نمونه سوال نیمسال اول 95-94 مخصوص دانشجویان ارشد تهیه و آماده سازی شد و برروی سایت قرار گرفت

PNUEB

قرارگیری نمونه سوالات ترم دوم 95-94 در سایت

1395/5/9
5568
4

مجموعه ای از نمونه سوالات نیمسال دوم 95-94 دانشگاه پیام نور تهیه و آماده گردید و برروی سایت قرارگرفت

PNUEB

اضافه شدن سوالات جدید ترم اول 95-94 به سایت

1395/2/13
7860
6

اضافه شدن مجموعه جدیدی از نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 به کتابچه های سایت pnueb

PNUEB

آپدیت کتابچه ها با نمونه سوالات اول 95-94

1394/12/24
4298
6

اضافه شدن مجموعه ای از نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 به کتابچه های سایت

PNUEB

به روز رسانی نمونه سوالات فراگیر

1394/10/24
1580
5

بخش سوالات آزمون فراگیر کارشناسی ارشد آپدیت شد و سوالات آزمون اردیبهشت ۹۴ به کتابچه های مذکور اضافه گردید

PNUEB

اضافه شدن کتابچه های جدید

1394/9/30
1329
0

چندین کتابچه و یا آپدیت جدید نمونه سوال از بین موارد درخواستی شما کاربران عزیز تهیه و به سایت اضافه شد.

PNUEB

قرارگیری نمونه سوالات تابستان ۹۴ برروی سایت

1394/8/20
1154
2

نمونه سوالات نیمسال تابستان ۹۴ به کتابچه های سایت اضافه شده و قابل دریافت می باشند

PNUEB

کتابچه نمونه سوالات جدید

1394/7/27
1753
3

چندین کتابچه و نمونه سوال جدید از بین موارد درخواستی کاربران به سایت اضافه گردید

PNUEB

اضافه شدن نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به سایت

1394/6/9
1036
0

مجموعه ای کامل از نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به کتابچه های سایت اضافه شد