مطالب مرتبط با اخبار نمونه سوالات
PNUEB

آپدیت سوالات فراگیر

1394/5/12
993
0

دوره های شهریور ۹۳ و اردیبهشت ۹۴ به کتابچه نمونه سوالات فراگیر اضافه شد

PNUEB

اضافه شدن نیمسال اول ۹۴-۹۳ به سایت

1394/2/7
1731
1

شما دانشجویان عزیز میتوانید با دانلود کتابچه درس مورد نظرتان از سایت pnueb ، این نیمسال را نیز مطالعه نمایید.

PNUEB

آپدیت کتابچه های کارشناسی ارشد

1393/11/15
1256
1

سوالات نیمسالهای دوم ۹۲-۹۱ ، تابستان ۹۲ ، اول ۹۳-۹۲ ، دوم ۹۳-۹۲ و تابستان ۹۳ به کتابچه های نمونه سوالات کارشناسی ارشد اضافه

PNUEB

آپدیت شدن نیمسال دوم ۹۳-۹۲ کتابچه ها

1393/9/13
1573
0

چندین فایل ازنمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ از بین موارد ارسالی کاربران به سایت اضافه شد

PNUEB

اضافه شدن نیمسال دوم ۹۳-۹۲

1393/7/9
1185
0

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ به کتابچه های سایت اضافه شد

PNUEB

گردآوری و آماده سازی نیمسال دوم ۹۲-۹۳

1393/5/27
1028
0

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۲در حال جمع آوری و تکمیل شدن است

PNUEB

آپديت تابستان۹۲و نيمسال اول ۹۳-۹۲

1393/4/26
1109
0

پروسه آپدیت نیمسال اول ۹۳-۹۲ و تابستان ۹۲ به اتمام رسید و در حال اضافه شدن به سایت است

PNUEB

اصلاح پاسخنامه های مشکل دار و ناخوانا

1393/3/7
971
0

تمامی پاسخنامه هایی که به صورت مربع مربع (ناخوانا) بود اصلاح و مجددا در سایت آپلود شد

PNUEB

پاسخنامه های مشکل دار(مربع مربع و ناخوانا)

1393/2/20
932
0

تمامی پاسخنامه های ناخوانا اصلاح و مجددا آپلود شد.

PNUEB

جمع آوری نمونه سوالات نیمسال دوم 91-92

1392/5/15
3850
0

نمونه سوالات نیمسال دوم 91-92 در حال جمع آوری و تکمیل شدن است و بزودی برروی سایت قرار میگیرد