PNUEB

سرور اختصاصی

1393/6/20
1020
0
در روز ۹۳/۶/۱۹ سایت به طور کامل به سرور اختصاصی انتقال یافت.

در روز ۹۳/۶/۱۹ سایت به طور کامل به سرور اختصاصی انتقال یافت. هزینه خریداری این سروراختصاصی ده برابر سرور اشتراکی قبل می باشد که باتوجه به این افزایش بالای قیمت باید هزینه های سایت نیز افزایش پیدا کنند اما با توجه به سیاست کلی سایت که دانشجو محور است و در درجه اول رفاه دانشجویان را مد نظر دارد از اعمال این هزینه خودداری شد.امیدواریم دیگر با مشکلات قطعی و کندی در سایت مواجه نشویم.


امتیاز دهید
3
6 رای

ارسال نظر