کتابخانه الکترونیکی پیام نور

منابع درسی و ليست ارائه دروس رشته علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

  1. منابع درسی پیام نور (وضعیت منابع درسی پیام نور) در هر رشته شامل نام دروس ، منابع آن ، تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم هر درس و حذفیات کتب مربوطه می باشد.
  2. لیست ارائه دروس (چارت درسی پیام نور) هم تعداد واحدها و پیش نیازهای هر درس را در دانشگاه پیام نور نشان می دهد.

علم اطلاعات ودانش شناسی(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

# برچسب ها