کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود حل المسائل مکانیک برداری برای مهندسان - 112211


جزوه 1


حجم فایل: 19.64 مگابایت

تعداد دانلود : 1393


براساس: مکانیک برداری برای مهندسان    نوشته: بیر - جانستون - آیزنبرگ با همکاری استاپ

توضیحات:

راهنما و حل مسائل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک
بر اساس كتاب پی بیر،جانستون،آرایزنبرگ

شامل:    
1-پاسخ به كليه تمرينهاي كتاب فصول ۲.۳.۴.۵.۶.۷.۹


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود حل المسائلمکانیک برداری برای مهندسان) از قسمت زیر ارسال کنید)