کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود حل المسائل طراحی و معماری کامپیوتر - 131910


جزوه 1


حجم فایل: 2.07 مگابایت

تعداد دانلود : 119


براساس: طراحی و معماری کامپیوتر    نوشته: دیوید پترسون، جان هنسی

توضیحات:

تشریح کامل مسائل طراحی و معماری کامپیوتر
 بر اساس كتاب دیوید پترسون و جان هنسی
شامل:    
تشریح جامع و کامل مسائل مهم فصل های ۱-۸ کتاب


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود حل المسائلطراحی و معماری کامپیوتر) از قسمت زیر ارسال کنید)