کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود حل المسائل طراحی اجزاء ماشین - 131112


جزوه 1


حجم فایل: 4.83 مگابایت

تعداد دانلود : 2059


براساس: طراحی اجزاء ماشین    نوشته: جوزف شیگلی ـ بادیناس

توضیحات:

تشریح کامل مسائل طراحی اجزائ ماشین جلد 1 ویرایش۷
بر اساس كتاب شیگلی ، میشکه ، بادیناس

شامل:    
1. تشریح جامع و کامل مسائل فصل های 3،6،7،8،9،10 کتاب
2.از ویژگی های کتاب :
واضح بودن نحوه تشریح مسائل ، اشاره به فرمولها،جداول و اشکال مورد استفاده و حل بر اساس مسائل نمونه حل شده کتاب


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود حل المسائلطراحی اجزاء ماشین) از قسمت زیر ارسال کنید)