کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود رایگان راهنما رشته علوم کتابداری- مدیریت فناوری اطلاعات

برای رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی - مدیریت فناوری اطلاعات راهنما و حل المسائلی برای دانلود ثبت نشده است .
میتوانید از سایر منابع آموزشی این رشته (نمونه سوال و ....) استفاده کنید

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با علوم کتابداری و اطلاع رسانی - مدیریت فناوری اطلاعات از قسمت زیر ارسال کنید)