کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 6.44 مگابایت

تعداد دانلود : 3268


براساس: تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها    نوشته: شمس السادات زاهدی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 4.53 مگابایت

تعداد دانلود : 2666


براساس: تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها    نوشته: شمس السادات زاهدی

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.36 مگابایت

تعداد دانلود : 2422


براساس: تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها    نوشته: شمس السادات زاهدی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها) از قسمت زیر ارسال کنید)