کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس بازاریابی و مدیریت بازار

از کتاب فوق 4 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.53 مگابایت

تعداد دانلود : 4052


براساس: بازاریابی و مدیریت بازار    نوشته: حسن الوداری

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 17.26 مگابایت

تعداد دانلود : 3368


براساس: بازاریابی و مدیریت بازار    نوشته: حسن الو داری

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 2.95 مگابایت

تعداد دانلود : 3129


براساس: بازاریابی و مدیریت بازار    نوشته: حسن الو داری

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 1.94 مگابایت

تعداد دانلود : 3308


براساس: بازاریابی و مدیریت بازار    نوشته: حسن الو داری

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس بازاریابی و مدیریت بازار) از قسمت زیر ارسال کنید)