کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 5.1 مگابایت

تعداد دانلود : 2075


براساس: فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه    نوشته: فرج وند

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 6.34 مگابایت

تعداد دانلود : 1469


براساس: فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه    نوشته: فرج وند

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.76 مگابایت

تعداد دانلود : 1432


براساس: فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه    نوشته: فرج وند

توضیحات:


نمونه سوالات پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) از قسمت زیر ارسال کنید)