کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مبانی جامعه شناسی

از کتاب فوق 5 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.59 مگابایت

تعداد دانلود : 9907


براساس: مبانی جامعه شناسی    نوشته: بروس کوئن

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 5.72 مگابایت

تعداد دانلود : 8045


براساس: در آمدی بر جامعه شناسی    نوشته: بروس کوئن

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.93 مگابایت

تعداد دانلود : 7788


براساس: مبانی جامعه شناسی    نوشته: بروس کوئن

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 2.34 مگابایت

تعداد دانلود : 7687


براساس: در آمدی بر جامعه شناسی    نوشته: بروس کوئن

توضیحات:


جزوه 5


حجم فایل: 3.88 مگابایت

تعداد دانلود : 7804


براساس: مبانی جامعه شناسی    نوشته: بروس کوئن

توضیحات:


حل المسائل پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مبانی جامعه شناسی) از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. ممنون استفاده کردم 1395/7/14

    عنایت فرمودید استفاده کردم