کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس پترولوژی

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 33.41 مگابایت

تعداد دانلود : 397


براساس: پترولوژی    نوشته: علی درویش زاده

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 3.36 مگابایت

تعداد دانلود : 209


براساس: پترولوژی    نوشته: علی درویش زاده

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 17.11 مگابایت

تعداد دانلود : 214


براساس: پترولوژی    نوشته: علی درویش زاده

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس پترولوژی) از قسمت زیر ارسال کنید)