کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 19.08 مگابایت

تعداد دانلود : 2093


براساس: آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین    نوشته: فلوریز خیری

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 14.47 مگابایت

تعداد دانلود : 1947


براساس: آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین(سنگ شناسی آذرین)    نوشته: فلوریز خیری

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 8.54 مگابایت

تعداد دانلود : 1895


براساس: آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین(سنگ شناسی آذرین)    نوشته: فلوریز خیری

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین) از قسمت زیر ارسال کنید)