کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی ۳)

از کتاب فوق 4 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 16.27 مگابایت

تعداد دانلود : 2682


براساس: سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی ۳)    نوشته: شایگان - میثمی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 26.43 مگابایت

تعداد دانلود : 2598


براساس: سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی ۳)    نوشته: شایگان - میثمی

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 9.94 مگابایت

تعداد دانلود : 2560


براساس: سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی 3)    نوشته: شایگان - میثمی

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 3.85 مگابایت

تعداد دانلود : 2660


براساس: سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی 3)    نوشته: شایگان - میثمی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی ۳) ) از قسمت زیر ارسال کنید)