کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس سنگ شناسی دگرگونی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 11.38 مگابایت

تعداد دانلود : 1776


براساس: سنگ شناسی دگرگونی    نوشته: علی درویش زاده

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 9.27 مگابایت

تعداد دانلود : 1693


براساس: سنگ شناسی دگرگونی    نوشته: دکتر درویش زاده

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس سنگ شناسی دگرگونی) از قسمت زیر ارسال کنید)