کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس فتوژئولوژی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 12.95 مگابایت

تعداد دانلود : 475


براساس: فتوژئولوژی    نوشته: علی بابا چهرازی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 6.43 مگابایت

تعداد دانلود : 406


براساس: فتوژئولوژی    نوشته: علی بابا چهرازی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس فتوژئولوژی) از قسمت زیر ارسال کنید)