کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس کانی شناسی غیر سیلیکات ها - کانی شناسی سیلیکات ها

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 13.81 مگابایت

تعداد دانلود : 2322


براساس: کانی شناسی غیر سیلیکات ها - کانی شناسی سیلیکات ها    نوشته: جیمز دوایت دینا - سیروس اتردی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 8.4 مگابایت

تعداد دانلود : 2266


براساس: کانی شناسی غیر سیلیکات ها - کانی شناسی سیلیکات ها    نوشته: جیمز دوایت دینا - سیروس اتردی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس کانی شناسی غیر سیلیکات ها - کانی شناسی سیلیکات ها) از قسمت زیر ارسال کنید)