کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس شیمی آلی ۲

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 3.62 مگابایت

تعداد دانلود : 1963


براساس: شیمی آلی ۲    نوشته: طیبه پرتوی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 26.4 مگابایت

تعداد دانلود : 2012


براساس: شیمی آلی ۲    نوشته: طیبه پرتوی

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 6.82 مگابایت

تعداد دانلود : 1982


براساس: شیمی آلی ۲    نوشته: طیبه پرتوی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس شیمی آلی ۲) از قسمت زیر ارسال کنید)