کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس شیمی کوانتومی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.77 مگابایت

تعداد دانلود : 1371


براساس: شیمی کوانتومی    نوشته: قاسم خدادای

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.47 مگابایت

تعداد دانلود : 1297


براساس: شیمی کوانتومی    نوشته: قاسم خدادای

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس شیمی کوانتومی) از قسمت زیر ارسال کنید)