کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس اصول برنامه ریزی درسی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 4.73 مگابایت

تعداد دانلود : 1891


براساس: اصول برنامه ریزی درسی    نوشته: حسن ملکی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.94 مگابایت

تعداد دانلود : 1411


براساس: اصول برنامه ریزی درسی    نوشته: حسن ملکی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس اصول برنامه ریزی درسی) از قسمت زیر ارسال کنید)