کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مقدمات مدیریت آموزشی

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 3.85 مگابایت

تعداد دانلود : 1859


براساس: مقدمات مدیریت آموزشی    نوشته: علی علاقه بند

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.39 مگابایت

تعداد دانلود : 1522


براساس: مقدمات مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی)    نوشته: علی علاقه بند

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 2.41 مگابایت

تعداد دانلود : 1434


براساس: مقدمات مدیریت آموزشی    نوشته: علی علاقه بند

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مقدمات مدیریت آموزشی) از قسمت زیر ارسال کنید)