کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و در

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.39 مگابایت

تعداد دانلود : 1540


براساس: متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی    نوشته: نیره سینیایی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 4.15 مگابایت

تعداد دانلود : 1146


براساس: متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی    نوشته: نیره سینیایی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و در) از قسمت زیر ارسال کنید)