کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس روشهای ارزشیابی آموزشی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 10.72 مگابایت

تعداد دانلود : 1308


براساس: روشهای ارزشیابی آموزشی    نوشته: دکتر کیامنش

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 3.52 مگابایت

تعداد دانلود : 1041


براساس: وشهای ارزشیابی آموزشی    نوشته: دکتر کیامنش

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس روشهای ارزشیابی آموزشی) از قسمت زیر ارسال کنید)