کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس اصول و مبانی آموزش و پرورش

از کتاب فوق 4 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 2.9 مگابایت

تعداد دانلود : 3079


براساس: اصول و مبانی آموزش و پرورش    نوشته: علی تقی پور ظهیر

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 6.18 مگابایت

تعداد دانلود : 2438


براساس: اصول و مبانی آموزش و پرورش    نوشته: علی تقی پور ظهیر

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 8.44 مگابایت

تعداد دانلود : 2377


براساس: اصول و مبانی آموزش و پرورش    نوشته: علی تقی پور ظهیر

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 4.44 مگابایت

تعداد دانلود : 2235


براساس: اصول و مبانی آموزش و پرورش    نوشته: علی تقی پور ظهیر

توضیحات:


نمونه سوالات پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس اصول و مبانی آموزش و پرورش) از قسمت زیر ارسال کنید)