کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

از کتاب فوق 4 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 3.49 مگابایت

تعداد دانلود : 3913


براساس: سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی    نوشته: علی اکبر سیف

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.3 مگابایت

تعداد دانلود : 3283


براساس: سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی    نوشته: علی اکبر سیف

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.57 مگابایت

تعداد دانلود : 3101


براساس: سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی    نوشته: علی اکبر سیف

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 5.51 مگابایت

تعداد دانلود : 3190


براساس: سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی    نوشته: علی اکبر سیف

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی ) از قسمت زیر ارسال کنید)