کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مقدمات برنامه ریزی آموزشی

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 6.18 مگابایت

تعداد دانلود : 1659


براساس: مقدمات برنامه ریزی آموزشی    نوشته: تقی پور ظهیر

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.28 مگابایت

تعداد دانلود : 1400


براساس: مقدمات برنامه ریزی آموزشی    نوشته: تقی پور ظهیر

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 3.89 مگابایت

تعداد دانلود : 1349


براساس: مقدمات برنامه ریزی آموزشی    نوشته: تقی پور ظهیر

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مقدمات برنامه ریزی آموزشی) از قسمت زیر ارسال کنید)