کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نو سواد

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.7 مگابایت

تعداد دانلود : 365


براساس: مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نو سواد    نوشته: فرزانه فرزین و ملیحه نیک کار

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.2 مگابایت

تعداد دانلود : 351


براساس: مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نو سواد    نوشته: فرزانه فرزین و ملیحه نیک کار

توضیحات:


نمونه سوالات پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نو سواد) از قسمت زیر ارسال کنید)