کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مدیریت و طرز اجرای مسابقات

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 2.61 مگابایت

تعداد دانلود : 1743


براساس: مدیریت و طرز اجرای مسابقات    نوشته: هاشم کوزه چیان

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 4.15 مگابایت

تعداد دانلود : 1569


براساس: مدیریت و طرز اجرای مسابقات    نوشته: هاشم کوزه چیان

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.49 مگابایت

تعداد دانلود : 1516


براساس: مدیریت و طرز اجرای مسابقات    نوشته: هاشم کوزه چیان

توضیحات:


حل المسائل پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مدیریت و طرز اجرای مسابقات) از قسمت زیر ارسال کنید)