کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس meaninq based translation (2 nd. Edition)

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 0.91 مگابایت

تعداد دانلود : 513


براساس: meaninq based translation (2 nd. Edition)    نوشته: mildred l .larson

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.1 مگابایت

تعداد دانلود : 544


براساس: meaninq based translation (2 nd. Edition)    نوشته: mildred l .larson

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس meaninq based translation (2 nd. Edition)) از قسمت زیر ارسال کنید)