کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.36 مگابایت

تعداد دانلود : 1864


براساس: بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی    نوشته: یار محمدی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.14 مگابایت

تعداد دانلود : 1730


براساس: بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی    نوشته: یار محمدی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی) از قسمت زیر ارسال کنید)