کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس زبان تخصصی ۲

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.07 مگابایت

تعداد دانلود : 347


براساس: زبان تخصصی ۲    نوشته: رضا نیلی پور - جعفری گهر

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 0.87 مگابایت

تعداد دانلود : 139


براساس: زبان خارجی تخصصی ۲    نوشته: رضا نیلی پور - جعفری گهر

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 1.16 مگابایت

تعداد دانلود : 361


براساس: زبان تخصصی ۲    نوشته: رضا نیلی پور - جعفری گهر

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس زبان تخصصی ۲) از قسمت زیر ارسال کنید)