کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مقدمات زبان شناسی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 1.35 مگابایت

تعداد دانلود : 578


براساس: مقدمات زبان شناسی    نوشته: دکتر باقری

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 5.35 مگابایت

تعداد دانلود : 353


براساس: مقدمات زبان شناسی    نوشته: مهری باقری

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مقدمات زبان شناسی) از قسمت زیر ارسال کنید)