کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس جغرافیای آبها

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 2.48 مگابایت

تعداد دانلود : 549


براساس: جغرافیای آبها    نوشته: عیوضی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 5.6 مگابایت

تعداد دانلود : 600


براساس: جغرافیای آبها    نوشته: عیوضی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس جغرافیای آبها) از قسمت زیر ارسال کنید)