کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مبانی جغرافیای اقتصادی ۲(صنعت - حمل و نقل

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 3.98 مگابایت

تعداد دانلود : 1626


براساس: مبانی جغرافیای اقتصادی ۲(صنعت - حمل و نقل و انرژی)    نوشته: مرصوصی - صلاحی اصفهانی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 6.11 مگابایت

تعداد دانلود : 1473


براساس: مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ (صنعت - حمل و نقل و انرژی)    نوشته: مرصوصی - صلاحی اصفهانی

توضیحات:


نمونه سوالات پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مبانی جغرافیای اقتصادی ۲(صنعت - حمل و نقل ) از قسمت زیر ارسال کنید)