کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس جامعه شناسی روستایی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 0.96 مگابایت

تعداد دانلود : 1567


براساس: جامعه شناسی روستایی    نوشته: نعمت الله تقوی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.3 مگابایت

تعداد دانلود : 1465


براساس: جامعه شناسی روستایی    نوشته: نعمت الله تقوی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس جامعه شناسی روستایی) از قسمت زیر ارسال کنید)