کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مباحث ویژه در مدیریت دولتی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 8.63 مگابایت

تعداد دانلود : 1150


براساس: مباحث ویژه در مدیریت دولتی    نوشته: سید مهدی الوانی - زاهدی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 4.4 مگابایت

تعداد دانلود : 1071


براساس: مباحث ویژه در مدیریت دولتی    نوشته: سید مهدی الوانی - زاهدی

توضیحات:


نمونه سوالات پیشنهادی :
حل المسائل پیشنهادی :

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مباحث ویژه در مدیریت دولتی) از قسمت زیر ارسال کنید)