کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس بازرگانی بین الملل

از کتاب فوق 3 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 7.61 مگابایت

تعداد دانلود : 2192


براساس: بازرگانی بین الملل    نوشته: حقیقی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.32 مگابایت

تعداد دانلود : 1845


براساس: بازرگانی بین الملل    نوشته: حقیقی

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 2.83 مگابایت

تعداد دانلود : 1608


براساس: بازرگانی بین المللی    نوشته: حقیقی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس بازرگانی بین الملل) از قسمت زیر ارسال کنید)