کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس سیستم های خرید - انبارداری و توزیع

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 2.95 مگابایت

تعداد دانلود : 2338


براساس: سیستم های خرید - انبارداری و توزیع    نوشته: علی اصغر انوار رستمی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 8.47 مگابایت

تعداد دانلود : 1872


براساس: سیستم های خرید - انبارداری و توزیع    نوشته: علی اصغر انوار رستمی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس سیستم های خرید - انبارداری و توزیع) از قسمت زیر ارسال کنید)