کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس بازاریابی بین الملل

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 8.6 مگابایت

تعداد دانلود : 2711


براساس: بازاریابی بین الملل    نوشته: میرزا حسن حسینی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 2.89 مگابایت

تعداد دانلود : 2282


براساس: بازاریابی بین الملل    نوشته: میرزا حسن حسینی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس بازاریابی بین الملل) از قسمت زیر ارسال کنید)