کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس حسابداری و حسابرسی دولتی

از کتاب فوق 2 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 2.73 مگابایت

تعداد دانلود : 1070


براساس: حسابداری و حسابرسی دولتی    نوشته: باباجانی

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 2.15 مگابایت

تعداد دانلود : 767


براساس: حسابداری و حسابرسی دولتی    نوشته: باباجانی

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس حسابداری و حسابرسی دولتی) از قسمت زیر ارسال کنید)