کتابخانه الکترونیکی پیام نور

دانلود خلاصه دروس مدیریت رفتار سازمانی

از کتاب فوق 5 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد.


جزوه 1


حجم فایل: 16.51 مگابایت

تعداد دانلود : 4540


براساس: مدیریت رفتار سازمانی    نوشته: زهرا برومند

توضیحات:


جزوه 2


حجم فایل: 1.27 مگابایت

تعداد دانلود : 4125


براساس: مدیریت رفتار سازمانی    نوشته: زهرا برومند

توضیحات:


جزوه 3


حجم فایل: 2.21 مگابایت

تعداد دانلود : 3874


براساس: مدیریت رفتار سازمانی    نوشته: زهرا برومند

توضیحات:


جزوه 4


حجم فایل: 7.36 مگابایت

تعداد دانلود : 3843


براساس: مدیریت رفتار سازمانی    نوشته: زهرا برومند

توضیحات:


جزوه 5


حجم فایل: 3.02 مگابایت

تعداد دانلود : 3856


براساس: مدیریت رفتار سازمانی    نوشته: زهرا برومند

توضیحات:


ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود خلاصه دروس مدیریت رفتار سازمانی ) از قسمت زیر ارسال کنید)