کتابخانه الکترونیکی پیام نور

آخرین نمونه سوالات پیام نور بروز شده

در این قسمت می توانید کتابچه نمونه سوالات پیام نوری که با آخرین آزمون برگزار شده در دانشگاه پیام نور بروز رسانی شده اند را مشاهده کنید. نام درس و نیمسال خود را در زیر پیدا کرده و با کلیک روی آن به صفحه نمونه سوال مورد نظروارد شوید