خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
4086
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
8352
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/15
4077
PNUEB

درخواست مهمان(دائم یا موقت) و تغییر رشته ترم دوم 98-97 پیام نور

1397/10/10
2634
PNUEB

عدم تمدید مهلت تعیین محل ازمون دانشگاه پیام نور ترم اول 98-97

1397/9/5
7859
PNUEB

تغییر چند تاریخ مهم در تقویم اموزشی ترم اول 98-97 پیام نور

1397/8/15
11017
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
9340
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
5561
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
6865
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه پیام نور(تمامی نیمسالها)

1397/4/14
19734