خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

تاریخ های مهم تابستان 98 پیام نور به همراه لیست مراکز مجری

1398/4/10
5034
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
14720
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
1971
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
4677
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
23880
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/15
5263
PNUEB

درخواست مهمان(دائم یا موقت) و تغییر رشته ترم دوم 98-97 پیام نور

1397/10/10
2837
PNUEB

عدم تمدید مهلت تعیین محل ازمون دانشگاه پیام نور ترم اول 98-97

1397/9/5
8089
PNUEB

تغییر چند تاریخ مهم در تقویم اموزشی ترم اول 98-97 پیام نور

1397/8/15
11160
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
9695