خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
1978
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
5610
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
10290
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
2749
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
2535
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
1931
PNUEB

امکان انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/2/18
2837
PNUEB

الزام اخذ یک درس معارفی در هر ترم دانشگاه پیام نور(مقطع کارشناسی)

1397/12/13
1771
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور (برای بار چهارم)

1397/11/10
5435
PNUEB

نحوه و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/11/10
2494