خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

امکان انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/2/18
887
PNUEB

الزام اخذ یک درس معارفی در هر ترم دانشگاه پیام نور(مقطع کارشناسی)

1397/12/13
1513
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور (برای بار چهارم)

1397/11/10
4727
PNUEB

نحوه و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/11/10
2204
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
4379
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
16010
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/15
4424
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
7370
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12647
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
22417