خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
425
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
842
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
568
PNUEB

آیا برای انتخاب واحد در پیام نور واریز شهریه الزامی است؟

1396/7/2
488
PNUEB

مدارک ونحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور(با آزمون و بدون آزمون)

1396/6/27
895
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نورتمدید شد_ تمدید دوباره

1396/6/23
1396
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
471
PNUEB

جزئیات و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد پیام نور در سیستم گلستان

1396/6/16
519
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/14
7279
PNUEB

مهلت دوم و آخر معرفی به استاد ترم تابستان 96 در دانشگاه پیام نور

1396/5/12
3944