خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

تمدید انتخاب واحدترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/31
5688
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
6365
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
8808
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
8609
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارف دانشجویان ترم آخر پیام نور در نیمسال دوم 97-96

1396/11/28
19229
PNUEB

آموزش کامل ثبت نام و انتخاب واحد قبول شدگان ارشد فراگیر پیام نور سال 96

1396/11/24
6262
PNUEB

نحوه استفاده ازسامانه آموزش الکترونیکی وکلاس مجازی پیام نور (رایانه و گوشی همراه)

1396/11/19
8340
PNUEB

امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال دوم 97-96 برای دانشجویان ارشد ودکتری

1396/11/14
1178
PNUEB

آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم دوم 97-96 پیام نور

1396/11/8
7995
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/1
5851