خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
2183
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارف دانشجویان ترم آخر پیام نور در نیمسال دوم 97-96

1396/11/28
19052
PNUEB

آموزش کامل ثبت نام و انتخاب واحد قبول شدگان ارشد فراگیر پیام نور سال 96

1396/11/24
6171
PNUEB

نحوه استفاده ازسامانه آموزش الکترونیکی وکلاس مجازی پیام نور (رایانه و گوشی همراه)

1396/11/19
7538
PNUEB

امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال دوم 97-96 برای دانشجویان ارشد ودکتری

1396/11/14
1084
PNUEB

آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم دوم 97-96 پیام نور

1396/11/8
7742
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/1
5596
PNUEB

زمان های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
6674
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
1214
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
2012