خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد

1396/6/23
613
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
243
PNUEB

جزئیات و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد پیام نور در سیستم گلستان

1396/6/16
308
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/6/14
3851
PNUEB

مهلت دوم و آخر معرفی به استاد ترم تابستان 96 در دانشگاه پیام نور

1396/5/12
3847
PNUEB

تمدید مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 96+اضافه شدن دروس جدید برای انتخاب

1396/4/15
4068
PNUEB

شروع انتخاب واحد ترم تابستان 96 پیام نور+ تمدید مهلت انتخاب واحد

1396/4/8
4529
PNUEB

برنامه امتحانات ترم تابستان 96 دانشگاه پیام نور(کارشناسی و ارشد)

1396/3/31
8953
PNUEB

تاریخهای مهم نیمسال تابستان 96 پیام نور - اصلاحیه تقویم آموزشی

1396/3/20
5471
PNUEB

امکان انتخاب واحد برای دانشجویان بدهکار با پرداخت شهریه ثابت

1395/12/10
783