خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
3688
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
3916
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
3267
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8238
PNUEB

کلاس های آنلاین و مجازی ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/1/22
3774
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
3839
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3087
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
6340
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3243
PNUEB

آغاز مهلت تغییر محل آزمون نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/1/29
3442