خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
3492
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
2937
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
5958
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3112
PNUEB

آغاز مهلت تغییر محل آزمون نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/1/29
3269
PNUEB

چگونه در پیام نور دروس را با نمراتی خوب پاس کنیم؟

1398/1/19
7233
PNUEB

لیست وضعیت منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1397/11/6
16873
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
6347
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
28409
PNUEB

شروع ثبت نام و شرایط پذیرش بدون کنکور بهمن 97

1397/10/29
1838