خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

لیست وضعیت منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1397/11/6
5868
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
4103
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
8435
PNUEB

شروع ثبت نام و شرایط پذیرش بدون کنکور بهمن 97

1397/10/29
1318
PNUEB

پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه ها برای بهمن 97 و مهر 98

1397/10/18
2635
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
5435
PNUEB

عدم تمدید مهلت تعیین محل ازمون دانشگاه پیام نور ترم اول 98-97

1397/9/5
7864
PNUEB

مهلت و نحوه ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد سال 97 پیام نور

1397/7/30
12397
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
8671
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12610