خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری پیام نور 96+نحوه و جزئیات ثبت نام

1396/6/8
212
PNUEB

زمان تغییر رشته و درخواست مهمان ترم اول 97-96+شرایط تغییر رشته

1396/6/4
362
PNUEB

آغازامتحانات تابستان 96 دانشگاه پیام نور+4نکته مهم

1396/5/28
791
PNUEB

نحوه ثبت نام در پذیرش بدون آزمون سال 96+تمدید مهلت ثبت نام

1396/5/19
4576
PNUEB

لیست رشته های بدون آزمون (براساس سوابق تحصیلی) سال 96+تاریخ ثبت نام

1396/5/14
5128
PNUEB

امتحان مجدد سه درس در نیمسال دوم 96-95

1396/3/29
3935
PNUEB

تغییر منبع درس ریاضی عمومی 1 در ترم دوم 96-95 پیام نور

1396/1/17
3246
PNUEB

پذیرش بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی برای ترم دوم 95+مدارک موردنیاز

1395/12/26
747
PNUEB

ساعت امتحان پایان ترم دو درس تغییر کرد

1395/12/16
1992
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور

1395/10/29
24480