خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
2652
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12167
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
2841
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7325
PNUEB

سامانه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری سال 97

1397/5/14
4572
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8778
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
8907
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1397/3/20
11644
PNUEB

شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

1397/3/19
9458
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
30200