خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
11102
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
10685
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1670
PNUEB

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/12
3670
PNUEB

راهنمای تصویری و جامع شرکت درآزمونهای بدون کاغذ (الکترونیکی) پیام نور

1396/10/5
1540
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
4482
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
5896
PNUEB

پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی (ترم دوم 97-96)

1396/9/9
2671
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
6652
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشددر سیستم گلستان پیام نور

1396/8/14
1428