خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
3669
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1312
PNUEB

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/12
3171
PNUEB

راهنمای تصویری و جامع شرکت درآزمونهای بدون کاغذ (الکترونیکی) پیام نور

1396/10/5
1257
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
4220
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
5142
PNUEB

پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی (ترم دوم 97-96)

1396/9/9
2472
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
6018
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشددر سیستم گلستان پیام نور

1396/8/14
1236
PNUEB

پاسخ چند سوال مهم در مورد تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور

1396/8/4
939