خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- احتمال حذف برخی از صفحات منابع درسی

1396/8/25
451
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد در سیستم گلستان پیام نور

1396/8/14
834
PNUEB

پاسخ چند سوال مهم در مورد تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور

1396/8/4
479
PNUEB

زمان دقیق تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 96_نحوه ثبت نام و نکات مهم

1396/7/23
1310
PNUEB

زمان ثبت نام آزمون فراگیرارشد پیام نورسال 96-دفترچه و راهنمای ثبت نام

1396/7/19
430
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
1027
PNUEB

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری پیام نور 96+نحوه و جزئیات ثبت نام

1396/6/8
310
PNUEB

زمان تغییر رشته و درخواست مهمان ترم اول 97-96+شرایط تغییر رشته

1396/6/4
474
PNUEB

آغازامتحانات تابستان 96 دانشگاه پیام نور+4نکته مهم

1396/5/28
909
PNUEB

نحوه ثبت نام در پذیرش بدون آزمون سال 96+تمدید مهلت ثبت نام

1396/5/19
5080