خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
1734
PNUEB

عدم تمدید مهلت تعیین محل ازمون دانشگاه پیام نور ترم اول 98-97

1397/9/5
5939
PNUEB

مهلت و نحوه ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد سال 97 پیام نور

1397/7/30
10259
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
8425
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12425
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
5769
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7416
PNUEB

سامانه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری سال 97

1397/5/14
4616
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8880
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
9006