خبر های مربوط به بخشنامه ها
PNUEB

آیا دانشگاه پیام نور، امسال پذیرش تکمیل ظرفیت دارد؟

1397/5/24
6866
PNUEB

پرداخت وام با کارمزد2 درصد به دانشجویان پیام نور از مهر 97

1397/4/30
6985
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
18987
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
10250
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
3645
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
7427
PNUEB

آیا برای انتخاب واحد در پیام نور واریز شهریه الزامی است؟

1396/7/2
2078
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
1072
PNUEB

نحوه درخواست وام دانشجویی و تقسیط شهریه ثابت برای دانشجویان ارشد و دکتری

1396/6/20
4174
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 پیام نور به تفکیک نیمسال

1396/4/13
10171