خبر های مربوط به بخشنامه ها
PNUEB

تقویم آموزشی سال 1400-1399 دانشگاه پیام نور

1399/5/12
5147
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
5860
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
41708
PNUEB

اعطای وام شهریه توسط بانک مهر ایران به دانشجویان پیام نور

1398/4/13
2854
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
29222
PNUEB

آیا دانشگاه پیام نور، امسال پذیرش تکمیل ظرفیت دارد؟

1397/5/24
7348
PNUEB

پرداخت وام با کارمزد2 درصد به دانشجویان پیام نور از مهر 97

1397/4/30
7585
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
19598
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
11891
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
4100