خبر های مربوط به بخشنامه ها
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
29226
PNUEB

اعطای وام شهریه توسط بانک مهر ایران به دانشجویان پیام نور

1398/4/13
2122
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
21710
PNUEB

آیا دانشگاه پیام نور، امسال پذیرش تکمیل ظرفیت دارد؟

1397/5/24
7150
PNUEB

پرداخت وام با کارمزد2 درصد به دانشجویان پیام نور از مهر 97

1397/4/30
7307
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
19335
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
11369
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
3869
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
10045
PNUEB

آیا برای انتخاب واحد در پیام نور واریز شهریه الزامی است؟

1396/7/2
2469