خبر های مربوط به بخشنامه ها
PNUEB

آیا دانشگاه پیام نور، امسال پذیرش تکمیل ظرفیت دارد؟

1397/5/24
205
PNUEB

پرداخت وام با کارمزد 2 درصد به دانشجویان پیام نور از مهر 97

1397/4/30
5779
PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/2/20
18285
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
8137
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
3147
PNUEB

توضیحاتی در مورد دروس کارآفرینی و ارزش های دفاع مقدس

1396/7/13
3724
PNUEB

آیا برای انتخاب واحد در پیام نور واریز شهریه الزامی است؟

1396/7/2
1283
PNUEB

فرم اعلام مشکلات انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1396/6/23
813
PNUEB

نحوه درخواست وام دانشجویی و تقسیط شهریه ثابت برای دانشجویان ارشد و دکتری

1396/6/20
2039
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 پیام نور به تفکیک نیمسال

1396/4/13
9384